PJM ry kuuluu useisiin lajijärjestöihin

PJM pyrkii tuottamaan jäsenilleen mahdollisimman kattavia harrastuspalveluja. Seuran jäsenissä on vannoutuneita vaistoampujia ja  tähätäintaljajousella metsästäviä. On yksinomaan metsästystoiminnasta kiinnostuneita ja myös kilpailutoiminnasta vahvasti kiinnostuneitä jäseniä. PJM tukee jousimetsästystä kaikissa sen muodoissa ja rohkaisee jäseniä harjoittelu- ja kilpailutoimintaan metsästystaitojen kehittämiseksi. PJM kuuluukin useampaan lajijärjestöön seurajäseneneä jotta voisi helpommin tuottaa jäsenilleen soveltuvia harrastuspalveluita.

Suomen Jousimetsästäjäin Liitto ry (SJML)

SJML on edistänyt ja tuonut tunnetuksi jousimetsästystä Suomessa jo 80 -luvulta alkaen. Paikallisseurojen yleistyessä vuosien varrella liiton toiminta on muuttunut koulutus- ja tiedotuspainotteiseksi jäsenseurojen toimiessa paikallisella tasolla metsästyksen ja kilpailutoiminnan parissa.

Perinnejousimetsästäjäin Liitto ry (PML)

Perinnejousimetsästäjäin Liitto on perinteisillä vaistojousilla metsästävien etujärjestö. Liiton tarkoituksena on kehittää ja ylläpitää perinteistä vaistojousimetsästystä Suomessa ja muualla Euroopassa sekä rohkaista ihmisiä kokemaan mielenkiintoinen ja haastava metsästysmuoto

Suomen Maastojousiampujain Liitto (FFAA)

FFAA eli Finnish Field Archery Assosoation on keskittynyt IFAA:n mukaiseen kilpailu- ja harjoittelutoimintaan. Kilpailut ammutaan maasto-olosuhteisiin rakennetuilla radoilla ja eri säännöillä kuin FITA sekä useissa välineluokissa.

Suomen Metsästäjäliitto (SML)

Suomen Metsästäjäliitto on Suomen suurin metsästäjien etujärjestö ja Jahti -lehden lisäksi tarjoaa metsästäjille lukuisia etuisuuksia. PJM:n jäsenet ovat automaattisesti jäsenenä SML:ssä ilman erillistä lisämaksua. SML:n jäsenyys tarjoaa jäsenille mm. talkoovakuutuksen.