Jousimetsästyksen Cup-kilpailu, SM-kilpailu sekä Baltic Arrow-kilpailu 2024

Pirkanmaan Jousimetsästäjät ry järjestää Suomen Jousimetsästäjäin liiton (SJML) ja European Bowhunters Federation (EBF) luvalla avoimet Hällä-3D kilpailut, joka koostuu Jousimetsästyksen SM kilpailusta, Cup-kilpailusta ja Baltic Arrow-kilpailusta.

All information is available in English in the bottom of this page.

Kilpailut ammutaan Pirkanmaalla Sasissa PJM ry:n radalla 27. - 28. heinäkuuta 2024.

Kilpailu koostuu seuraavasti:

 • SJML Cup-kilpailu: Lauantai 27.7.2024 (yksilökilpailu)
 • SJML SM-kilpailu: Yhteistulos 27. ja 28.7. kilpailuista (yksilökilpailu)
 • Baltic Arrow: 27. ja 28.7. ammuttujen yksilökilpailuiden tulos lasketaan mukaan joukkuetulokseen. Joukkueessa on 2 x Tähtäinampuja + 1 x Vaistoampuja.
 • Baltic Arrow on kilpailu johon voivat osallistua Nordic- ja Baltian maiden jousimetsästäjät. Tänä vuonna kilpailu avataan koko EBF-laajuiseksi toivottaen kaikki eurooppalaiset jousimetsästäjät tervetulleiksi.

Kilpailuissa ammutaan seuraavasti:

 • Kaikki SJML säännöissä mainitut jousiammuntasarjat mukaan lukien Open -luokat.
 • Baltic Arrow-kilpailuun mukaan otettavat aseluokat ovat SJML kilpailuluokkia (Aikuiset & Veteraani, ei Open).
 • Joukkueessa voi olla kaikkia ikäluokkia/sukupuolia jäsenenä jotka ampuvat aikuisten matkat.

Kilpailuvarusteet:

 • Jousimetsästysluokat mukaan lukien Baltic Arrow osallistujat: Taulukärjet (vähintään 5 nuolta), Flu-Flu nuoli jossa bluntti, kiinteät leikkurit (min 22 mm).
 • Muut luokat: Taulukärjet, vähintään 5 nuolta.
 • Säännöt muutoin täyttävä jousi/nuolet/varusteet.
 • Etäisyysmittarin käyttö/mukaanotto kilpailuun ei ole sallittu, katselukiikari sallitaan.

Kilpailuinfo:

 • Säännöt: SJML kilpailusäännöt aseluokkineen ja matkoineen (SJML säännöt/luokat).
 • Kilpailu on avoin kaikille jousiampujille. Kilpailijalla pitää olla voimassa olevan vakuutus, joka on pyydettäessä todistettava.
 • Baltic Arrow pistelasku: Pumppuosuma: 11 p, muu vitaalialue 10 p, haavakko -1 p, ohilaukaus -1 p. Ilmoittautumisessa annetaan joukkueen nimi.
 • Mikäli ampujan varusteet eivät täytä kilpailun vaatimuksia kilpailija ampuu kilpailun ulkopuolella tai mahdollisesti Open -luokassa.
 • Kilpailupaikan läheisyydessä on kanttiini, juomavettä, nuotiopaikka, WC ja parkkitilaa omille autoille.
 • Kilpailussa ammutaan vähintään 30 rastia vaihtelevassa maastossa molempina päivinä.

Ohjelma (alustava):

 • Kilpailupaikalle voi saapua jo perjantaina 26.7.2024 (omatoimimajoitus teltta/RV tai muu majoittuminen)

Lauantai 27.7.2024: Cup kilpailu ja SM-kilpailupäivä 1 ja Baltic Arrow kilpailupäivä 1

 • Akkreditointi alkaen klo 9
 • Kilpailu alkaa klo 10
 • Arvioitu loppuminen klo 17
 • Valmistautuminen illanviettoon (halukkaille ruokailu, saunominen, muu illanvietto A-oikeuksin)

Sunnuntai 28.7.2024: SM-kilpailupäivä 2 ja Baltic Arrow kilpailupäivä 2

 • Kilpailu alkaa klo 10
 • Arvioitu loppuminen klo 16
 • Palkintojenjako klo 17

Muutokset ohjelmaan ovat mahdollisia/oikeudet muutoksiin ovat järjestäjällä.

Kilpailumaksut ja rekisteröityminen:

 • 1 pv osallistumismaksu: maksu viimeistään 31.5. = 30 €., 1.6. jälkeen 35 €, 1.7. jälkeen 40 €.
 • 2 pv osallistumismaksu: maksu viimeistään 31.5. = 50 €., 1.6. jälkeen 55 €, 1.7. jälkeen 65 €.
 • Juniorit (-> 10v) ilmaiseksi, Nuoret (-> 15v) maksavat 50% edellä olevista aikuisten maksuista.
 • Baltic Arrow kilpailumaksu: 25€/tiimin jäsen. Voit ilmoittaa joukkueesi kisaan vielä lauantaina 27.7. paikan päällä ennen aloitusta. Osallistua voivat kaikki jotka ampuvat samat matkat kuin aikuiset jousimetsästysluokassa. Maksu käteisellä/Mobilepay.
 • Illanvietto (Banquet) sisältäen illallisen ja saunan (sähkösauna + savusauna, uintimahdollisuus). Illanvietto järjestetään jos on vähintaan 20 osallistujaa. Illanvietto on Sasin Piilopirtillä.

Maksujen palautukset peruutuksien osalta:

 • Jos peruutus tehdään viimeistään 31.5.pidätämme 10€.
 • Jos peruutus tehdään viimeistään 30.6.pidätämme 20€.
 • Jos peruutus tehdään viimeistään 14.7.pidätämme 50% maksuista.
 • Tämän jälkeen emme maksa peruutuksia paitsi lääkärintodistuksella palautamme 50%.
 • Peruutukset lähetetään s-postilla osoitteeseen kilpa.pjmry@gmail.com viestissä jossa on seuraavat tiedot: Etu ja Sukunimi, ikä ja luokka, puhelinnumero, pankkimaksutiedot.

Bank information:

 • Pirkanmaan Jousimetsästäjät ry, IBAN: FI75 8000 1270 1575 72, BIC: DABAFIHH
 • Message: Etu ja Sukunimi, ikä ja luokka, puhelinnumero.

Palkinnot:

 • Cup/SM-kilpailut: Palkitaan osallistujat jotka ovat SJML jäseniä sarjansa tulosten perusteella.
 • Myös Ei-SJML jäsenet saavat sijoituksensa mukaisen palkinnon. Sijoitusta ei huomioida SJML palkintojärjestyksessä.

Finnish Cup competition, Bow Hunting Championship and Baltic Arrow Competition 2024

With the permission of the Finnish Bowhunters' Association (SJML) and the European Bowhunters Federation (EBF), Pirkanmaa Bowhunters organises the open Hällä-3D competitions, which consists of the Finnish Bowhunting Championship, the Cup competition and the Baltic Arrow competition.

The competitions will be shot in Pirkanmaa in Sasi on PJM ry's range from 27 to 28 July 2024.

The competition consists of the following parts:

 • SJML Cup Competition: Saturday 27.7.2024 (Individual)
 • SJML Finnish Championship: Total result from 27th and 28.7. competitions (individual competition)
 • Baltic Arrow: The result of the individual competitions shot on 27 and 28.7. will count towards the team result. The team has 2 x Compound/recurve shooters + 1 x Instinct Shooter.
 • Baltic Arrow is a competition open to bowhunters from Nordic and Baltic countries. This year, the competition will open to the entire EBF, welcoming all European bowhunters.
In competitions, shooting is carried out as follows:
 • All archery series mentioned in SJML rules, including Open classes.
 • The weapon classes to be included in the Baltic Arrow competition are SJML competition classes (adults and veterans, not Open).
 • The team can have all age groups/genders as members who shoot adult distances.
Competition equipment:
 • Bowhunting classes including Baltic Arrow participants: Target tips (minimum 5 arrows), Flu-Flu arrow with blunt, fixed broadheads (min 22 mm).
 • Other categories: Target tips (min. 5 arrows).
 • Bow/arrows/equipments that otherwise meet the rules.
 • The use/inclusion of a rangefinder in the competition is not allowed, viewing binoculars are allowed.
Competition info:
 • Rules: SJML competition rules with weapon classes and distances (SJML rules/classes).
 • The competition is open to all archers.
 • The competitor must have valid insurance, which must be proven upon request.
 • Baltic Arrow point calculation: Inner ring hit: 11 p, other vital 10 p, ulcer -1 p, missed shot -1 p.
 • When registering, the name of the team is provided.
 • If the shooter's equipment does not meet the requirements of the competition, the competitor will shoot outside the competition or possibly in the Open class.
 • In the vicinity of the competition site there is a canteen, drinking water, a campfire site, a toilet and parking space for your own cars.
 • In the competition, at least 30 targets are shot in varied terrain both days.
Program (draft, changes will come):
 • You can arrive at the competition venue already on Friday 26.7.2024 (self-service accommodation, tent/RV or other accommodation)
Saturday 27.7.2024:
 • Cup competition and Finnish Championship day 1 and Baltic Arrow competition day 1
 • Accreditation from 9 a.m.
 • The competition starts at 10 a.m.
 • Estimated end at 5 p.m.
 • Preparing for the evening (meals, sauna, other evening activities with A-rights)
Sunday 28.7.2024:
 • Finnish Championship Day 2 and Baltic Arrow Competition Day 2
 • The competition starts at 10 a.m.
 • Estimated end at 4 p.m.
 • Award ceremony at 5 p.m.
Organiser keeps right to change program if necessary.

Competition fees and registration:

 • 1 day competition: when paid latest 31.5. = 30 €., after 1.6. 35 €, after 1.7. 40 €.
 • 2 day competition: when paid latest 31.5. = 50 €., after 1.6. 55 € , after 1.7. 65 €.
 • Juniors (-> 10y) free, Youngs (-> 15y) pay 50% of adult fees.
 • Baltic Arrow competition fee: 25 € per team member. Last change to tell your participation is 27.7.2024 in competition center/Sasi where paying is possible using Mobilepay/cash. Participate can anyone who is a bowhunting class archer.
 • Banquet including Sauna (normal & smoke saunas & swimming): 70 € (minimum amount of participants is 20).

When a cancelation occurs we collect following fees:

 • Latest 31.5.: 10 €
 • 1.-30.6. 20 €
 • 1.—14.7. 50 % of payment.
 • After 15th July there is no returns excluding with medical certificate we return 50% of payments.
 • In the case of cancellation - send email to address kilpa.pjmry@gmail.com with following information: First and last name, age and class, phone number, bank information for returns.
Bank information:
 • Pirkanmaan Jousimetsästäjät ry, IBAN: FI75 8000 1270 1575 72, BIC: DABAFIHH
 • Message: First and last name, age and class, phone number.
Awards:
 • Participants who are SJML members based on the results of their series (Cup and National Championships).
 • Non-SJML members will also receive a reward according to their rank. The ranking does not count towards the SJML prize order.