Metsästyslaki muuttuu - merkittäviä muutoksia jousiaseelle

16.07.2017

Metsästyslaki muuttuu porrastetusti 1.8.2017 alkaen.

Uudessa metsästyslaissa merkittävimmät jousiasetta koskevat muutokset ovet pienten hirvieläinten (tärkeimpänä valkohäntäpeura), muflonin ja villisian lisääminen jouselle sallittujen saaliseläinten luetteloon.

Toinen merkittävä jousimetsästystä koskeva lakimuutos on ampumakoe joka tultaneen vaatimaan jousimetsästäjältä tiettyjen riistaeläinten jousimetsästyksen edellytyksenä. Ampumakokeen yksityiskohdat täsmentyvät asetuksella jonka käsittely ei ole vielä valmis.

Vähäisempiä jousimetsästykseen vaikuttavia muutoksia ovat esim. tarkennukset jousiaseen kuljettamiseen liittyviin vaatimuksiin tietyissä olosuhteissa.

Uusi metsästyslaki astuu voimaan porrastetusti: osa 1.8.2017, osa 1.1.2018, osa 1.2.2018 ja osa riippuu tarkentavien asetusten käsittely- ja hyväksymisnopeudesta. Joidenkin asetuksissa säädettävien käytännön toimenpiteiden jalkauttamisen aikataulu kentälle (esim. jousiampumakoe) on vielä täsmentämättä.

Uusi metsästyslaki sisältää paljon muutoksia aiempaan, vuonna 1993 säädettyyn metsästyslakiin ja sen asetuksiin; jousimetsästys on vain yksi muutoskohde monista. Kannattaa tutustua koko metsästyslakipakettiin asetuksineen. Jotkut muutokset (kuten esim. henkilöllisyyden varmentaminen metsästysvalvontatilanteessa ja saalisilmoitusvelvollisuus tietyille riistalajeille) koskevat kaikkia metsästäjiä yhtäläisesti aselajista riippumatta.

Lisätietoja uudesta metsästyslaista ja tietoa lain ja asetusten edistymisestä saa esim. Riistakeskuksen sivuilta sekä Maa-ja Metsätalousministeriön sivuilta ja siellä julkaistusta päätökseen liittyvästä tiedotteesta.

Myös PJM:n kotisivuilla tullaan julkaisemaan uuteen metsästyslakiin ja sen asetuksiin liittyviä jousimetsästykseen vaikuttavia tiedotteita sitä mukaa kun ne astuvat voimaan ja tarkentuvat.

Kaiken kaikkkiaan uusi metsästyslaki on suuri kehitysaskel jousimetsästyksen suhteen Suomessa ja jousi on hyvää vauhtia matkalla tasavertaiseksi metsästysvälineeksi tuliaseiden rinnalle. Kiitos tästä kuuluu vuosikausia valmistelutöitä tehneille jousimetsästyksen aktiivihenkilöille ja tietenkin lajin kasvavalle harrastajakunnalle.

22.10.2017SJML Cup 2017 kokonaistulokset
09.08.2017Jousiampumakokeet käynnistetty
08.08.2017Jousimetsästystä koskeva lainsäädäntö on muuttunut
03.08.2017YLE Pirkanmaan kanssa kuvattu uutisvideo
16.07.2017Metsästyslaki muuttuu - merkittäviä muutoksia jousiaseelle
10.08.2017New Finnish hunting legislation explained briefly
17.07.2017Bullzeye Bow Tuning toimii PJM:n yhteistyökumppanina
05.11.2016Uusi maastorata-alue vuokrattu