Tapahtumakalenteri

SJML: IBEP -kurssiLauantai  9.3.2019 10:00 - Sunnuntai 10.3.2019 16:00 - Kelokallion Maja, Tirkkalantie 170 Lokalahti, 23450 Suomi

Tapahtuman kotisivut

PJM: Kevätkokous (alustava)Perjantai  15.3.2019 18:00 - Tampere

Alustava ajankohta PJM:n sääntömääräiselle kevätkokoukselle.

Vuosikokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

1) valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjan tarkastajaa ja kaksi ääntenlaskijaa.
2) todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.
3) hyväksytään työjärjestys
4) esitetään seuran toimintakertomus, tilinpäätös ja tilintarkastajien lausunto edelliseltä vuodelta ja päätetään tilien hyväksymisestä ja tilinpäätöksen vahvistamisesta.
5) päätetään vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille tilivelvollisille.
6) toimitetaan hallituksen puheenjohtajan vaali joka toinen vuosi
7) toimitetaan hallituksen jäsenten vaali erovuoroisten tilalle
* Erovuorossa ovat Harri Verho ja Kari Kuusinen
8) Toimitetaan kahden tilintarkastajan ja heidän henkilökohtaisten varamiesten vaali alkaneelle kaudelle
9) vahvistetaan toiminta- ja riistanhoitosuunnitelma alkanutta kautta varten ja määrätään jäsenten riistanhoitovelvoitteet sekä päätetään mahdollisen riistanhoitovelvoitemaksun määräämisestä ja suuruudesta.
10) päätetään seuran liittymis- ja jäsenmaksun suuruudesta, kannattavien henkilöjäsenten vuotuisesta ja kertakaikkisesta kannattajajäsenmaksusta sekä kannattavien yhteisöjäsenten vuotuisesta ja kertakaikkisesta kannattajajäsenmaksusta
11) vahvistetaan alkaneen vuoden tulo- ja menoarvio
12) käsitellään mahdolliset seuran jäsenten erottamistapaukset, milloin seuran jäsen on sääntöjen 6§:n mukaan saattanut seuran kokouksen ratkaistavaksi erottamisensa
13) valitaan seuran edustajat ja heidän varamiehensä liittokokouksiin
14) Käsitellään muut hallituksen tai seuran jäsenten hallitukselle vähintään kolme viikkoa ennen vuosikokousta esittämät asiat sekä kokouskutsussa mainitut asiat.
15) Päätetään Suomen Jousimetsästäjäin liitto ry:lle ja muille liitoille, joihin seura kuuluu, tehtävistä esityksistä.
16) Keskustellaan muista mahdollisesti esille tulevista asioista, joista ei kuitenkaan voida tehdä päätöstä.

FFAA: 120 nuolen SM / Prättä-JousetSunnuntai  17.3.2019 - Loimaa